In a Scent

İnkübüsün dokunuşunun, insanların engellerini düşürdüğü ve onları arzuları üzerinde serbestçe hareket etmeye cesaretlendirdiği söylenir. Genç bir inkübüs, atalarına layık olduğunu kanıtlayana kadar babasının servetinden mahrum bırakılır. Panik içinde ve hazırlıksız, insan aleminde karşılaştığı ilk aileyi "Ben sizin uzun zamandır kayıp oğlunuzum" diye bağırırken bulur.

"In a Scent", bir inkübüse dönüşen obur küçük pislikten yetenekli bir inkübüse olgunlaşan ana karakteri takip eden, alçak gönüllü bir komedi.

In a Scent

In a Scent

In a Scent tartışma kategorisi içerisinde oyun hakkında paylaşımlar yapabilir, soru ve sorunlarınızı iletebilirsiniz.